pajiurio teise

Konsultuojame, dalyvaujame derybose, atstovaujame teisme ir kitose institucijose dėl:

  • žemės sklypo atidalijimo (padalinimo), naudojimosi tvarkos nustatymo;
  • nuosavybės teisių atkūrimo;
  • servitutų žemės sklypui nustatymo;
  • valstybinės žemės nuomos bei panaudos teisinių santykių;
  • atstovaujame klientams ginčuose dėl žemės saugomosiose teritorijoje, kitose specialaus rėžimo teritorijose;
  • atstovaujame klientams, rengiame skundus, prašymus, kitus dokumentus, nagrinėjant skundus (prašymus) Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos, savivaldybėse, kitose valstybės bei savivaldybės institucijose;
  • kitais klausimais.
Uždaryti Meniu
SKAMBINTI