pajurio teise

Rengiame prašymus, skundus, pretenzijas dėl žalos atlyginimo. Atstovaujame klientus ginčuose su draudimo bendrovėmis dėl draudimo išmokos priteisimo, žalos atlyginimo; teikiame konsultacijas, teisines išvadas dėl draudimo sutarčių sudarymo, draudimo sutarčių sąlygų ir kitais klausimais.

Mūsų teikiamos paslaugos:

  • Konsultavimas draudimo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo, pasibaigimo, negaliojimo, žalų administravimo, žalos dydžio nustatymo klausimais;
  • teisinių išvadų rengimas dėl įvykio pripažinimo draudiminiu, dėl atsisakymo išmokėti draudimo išmoką ar ją sumažinti pagrįstumo;
  • konsultavimas dėl civilinės atsakomybės taikymo, atsakomybės paskirstymo, regresinių reikalavimų įgyvendinimo galimybių;
  • atstovavimas žalos administravimo procedūrose, renkant įrodymus apie žalos dydį, jos susiformavimo mechanizmą ir priežastis, derybose, ginčuose tarp draudėjo ir draudiko dėl draudimo išmokos mokėjimo ar atsisakymo mokėti;
  • atstovavimas bylose dėl įvykių pripažinimo (ne)draudiminiais, draudimo išmokų dydžio nustatymo, dėl atsisakymo išmokėti draudimo išmoką, dėl reikalaujamų sugrąžinti draudimo įmokų, kitokiuose ginčuose dėl draudimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamo vykdymo.
Uždaryti Meniu
SKAMBINTI