pajurio teise

Konsultuojame fizinius ir juridinius asmenis teisiniais klausimais susijusiais su transporto priemonių pirkimu-pardavimu.

Ruošiame pretenzijas ir kitus procesinius dokumentus dėl transporto priemonių kokybės, pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, žalos atlyginimo.

Teikiame išvadas dėl civilinės atsakomybės vežėjui taikymo, ribojimo ar atleidimo.

Konsultuojame dėl krovinių ir keleivių vežimo, ekspedijavimo sutarčių, pretenzijų dėl krovinių praradimo, sugadinimo, nuostolių atlyginimo bei kitų su krovinių ir keleivių vežimu susijusių dokumentų.

Vežėjų, ekspeditorių, agentų, komisionierių, krovinių siuntėjų bei gavėjų atstovavimas teisme ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis.

Atstovavimas bylose dėl žalos atlyginimo, kompensacijų už krovinio praradimą, sugadinimą ar pavėluotą pristatymą.

Uždaryti Meniu
SKAMBINTI