Nusistovėjusi sutarčių sudarymo praktika patvirtina, kad sutartis sudaroma šalims apsikeičiant oferta ir akceptu. Ši nusistovėjusi bendroji taisyklė įtvirtinta CK 6.162 str. 1 d. (“Sutartis sudaroma pateikiant pasiūlymą (oferta) ir priimant pasiūlymą (akceptas) arba kitais šalių susitarimą pakankamai įrodančiais veiksmais”). Kaip matyti iš CK 6.162 str. 1 d., sutartis nebūtinai turi būti sudaroma šalims apsikeičiant oferta ir akceptu – sutarties sudarymą gali patvirtinti ir kitokie sutarties šalių veiksmai, pakankamai patvirtinantys jų ketinimus. Pavyzdžiui, kai šalys veda ilgas derybas dėl sutarties sudarymo, gali būti sunku nustatyti, kada sutartis buvo sudaryta, nes ofertos ir akcepto stadija gali ir nebūti aiškiai išreikšta (pvz., abiejų šalių atstovai bendrai parengtą sutarties tekstą pasirašo tuo pat metu). Antai šalys gali pradėti vykdyti sutartį dar derybų eigoje net ir nesusitarus dėl visų jos sąlygų. Todėl sutarties sudarymo faktą galima pripažinti ir nesant aiškiai išreikštos ofertos ar akcepto, bet konkliudentiniams šalių veiksmams pakankamai patvirtinant, jog jos turėjo rimtus ketinimus sukurti tarpusavio teises ir pareigas.

Rengiame įvairių sutarčių projektus bei su šiais dokumentais susijusius papildomus dokumentus (pretenzijas, atsakymus į pretenzijas, užklausimus ir pan.).

Atliekame teisinę pasirašytų sutarčių ar jų projektų analizę.

Galime Jums pasiūlyti šių sutarčių rūšių:

 1. Autorinė sutartis
 2. Lizingo sutartis
 3. Komercinių bei technologinių paslapčių sutartis
 4. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis
 5. Paskolos sutartis
 6. Mokymo sutartis
 7. Pavyzdinė sutartis dėl studento praktikos
 8. Rangos sutartis
 9. Statybos rangos sutartis
 10. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis
 11. Baldų gamybos sutartis
 12. Pavedimo sutartis
 13. Tiekimo sutartis
 14. Reklamos sutartis
 15. Pasaugos sutartis
 16. Krovinių vežimo sutartis
 17. Konsultavimo sutartis
 18. Bendradabiavimo sutartis
 19. Negyvenamųjų/gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis
 20. Automobilio panaudos sutartis
 21. Akcijų pardavimo-pirkimo sutartis
 22. Kt.
Uždaryti Meniu
SKAMBINTI