pajurio teise

Žalos be kaltės atlyginimo procesas

Žalos be kaltės procese, rengiame Prašymus dėl turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl Kliento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo, rengiame ieškinius ir atstovaujame savo Klientus teismuose šio pobūdžio ginčuose.

Klientui stengėmės suteikti profesionalią konsultaciją dėl Kliento teisių gynimo ir žalos nustatymo bei atlyginimo, parengiame Kliento vardu teisinius dokumentus skirtus gydymo įstaigai, pareiškimą – Kliento sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai, ieškinį – teismui, atstovaujame Kliento teisinius interesus tiek ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka, tiek teisme (civilinėse, administracinėse ir baudžiamosiose bylose).

Gydytojams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams, jų vardu rengiame teisinius dokumentus, atstovaujame dėl pacientų ar jų atstovų pateiktų skundų dėl pažeistų teisių gynimo ir žalos atlyginimo, atstovaujame specialistų teisinius interesus visose institucijose, ikiteisminiuose tyrimuose ir baudžiamosiose bylose.

Analizuojant Pacientų teisių ir žalos sveikatos atlyginimo įstatymo pakeitimus, yra pastebima, kad iki šios dienos, Klientams yra sudarytos geresnės sąlygos greičiau ir paprasčiau gauti kompensaciją, jei teikiant sveikatos priežiūros paslaugas gydymo įstaigoje jiems buvo padaryta žala. Minimi įstatymo pakeitimai įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d. Rengiant įstatymo pakeitimus, analizuota įvairių užsienio šalių, t. y., Naujosios Zelandijos, Švedijos, Danijos, Suomijos, Norvegijos, Olandijos, Austrijos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir kitų, taikoma žalos pacientų sveikatai atlyginimo praktika.

 

Uždaryti Meniu
SKAMBINTI