pajurio teise

ĮMONĖMS GALIME PASIŪLYTI IŠORĖJE VEIKIANČIO TEISININKO PASLAUGAS

 • Sutarčių, susitarimų, įmonės vidaus dokumentų rengimas, jų nagrinėjimas ir teisinių išvadų teikimas.
 • Dokumentų ir atsakymų valstybinėms (teismams, ikiteisminio tyrimo institucijoms, antstolių kontoroms) ir nevalstybinėms (privatiems ar juridiniams asmenims, organizacijoms) institucijoms rengimas.
 • Procesinių dokumentų (ieškinių, priešieškinių, dublikų, triplikų, atskirųjų skundų ir kt.) rengimas.
 • Prekės ženklų patentavimas.
 • Įmonių steigimo dokumentų ruošimas.
 • Įmonės interesų atstovavimas teismuose, derybose ar santykiuose su trečiaisiais asmenimis visose valstybinėse ar vietos savivaldos institucijose, įmonėse ir organizacijose, ikiteisminio tyrimo institucijose.
 • Ikiteisminis ir teisminis skolų išieškojimas.
 • Kitos paslaugos.

Paprastai kaina priklauso nuo Įmonės dydžio ir veiklos specifikos. Dauguma KLIENTŲ už teisinio administravimo paslaugą moka nuo 400,00 Eurų per mėnesį.

Privalumai:

 • Yra sudaroma teisinių paslaugų ar atstovavimo sutartis, t.y. nereikia sudarinėti darbo sutarties.
 • Nutraukiant sutartį nereikia mokėti už kasmetines ar nepanaudotas atostogas, kompensacijų už išdirbtus metus, nereikia motyvuoto įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą.
 • Nereikalinga darbo vieta (dirbti galima nuotoliniu būdu, užduotis pateikiant elektroniniu paštu).
Uždaryti Meniu
SKAMBINTI